Natten mellan den 9 och 10 december blev en person i personalen misshandlad av en man som bodde på ett HVB-hem i Ljungby kommun. Det efter att polisen hämtat mannen på ett uteställe då vakterna där tillkallat polis. Väl tillbaka på boendet ska polisen ha kört därifrån och det var då som mannen, som var onykter misshandlade en person i personalen.

Polisen blev åter igen ditkallad och avstyrde bråket men mannen som bor där blev kvar på hemmet. Personen i personalen fick uppsöka sjukhus och anmälde den 10 december misshandeln till polis och är efter händelsen fortfarande sjukskriven.

Borde ha gjorts direkt

Ännu har ingen anmälan till Arbetsmiljöverket inkommit om misshandeln och Magnus Wallinder förvaltningschef på socialförvaltningen i Ljungby, får frågan om varför händelsen inte är anmäld?

– Det har jag inget fullständigt svar på ännu, jag har förstått det som att det borde ha gjorts direkt men har missats av någon anledning. I vilket fall kommer det att anmälas, eller kanske redan är gjort vid det här laget, säger Wallinder.

Magnus Wallinder berättar vidare att det alltid görs en bedömning om åtgärder efter en händelse som denna.

Finns det en risk att det inte har anmälts med tanke på att mörka händelsen?

– Nej, den oron är obefogad och det finns inga belägg för att vi skulle hålla undan någonting. Jag kommer att undersöka varför ingen anmälan gjorts.

Vad händer nu?

– När någonting som detta händer så sätts åtgärder in. Vi har en nära koppling till företagshälsovården där personer som blir utsatta för hot och våld också får hjälp och stöd.

– Vi jobbar alltid med olika åtgärder på olika nivåer. En misshandel på en arbetsplats är allvarligt och nu sätts insatser in för att få tillbaka den anställde till arbetet igen.

Men om personen som misshandlade den anställde är kvar, vilka åtgärder kan ni då göra?

– Ja, personen är kvar i verksamheten och en polisanmälan är gjord och är under utredning. Men jag har ingen information om exakt vad de har gjort eller gör. Generellt så kan man hantera en situation som denna genom att öka grundbemanningen, tillfälligt avskilja personalen från just den personen vid vissa göromål eller höja säkerhetsnivån. Det ingår i vårt arbetsmiljöansvar att den tryggheten ska finnas.

Den 27 december återkommer Wallinder till Smålänningen med svaret att han i dag fått uppgift från ansvarig chef att personen har erbjudits stöd via hälso- och sjukvård/företagshälsovård samt att riskbedömning är gjord i anslutning till händelsen. Det har också framgått av kontakter med den drabbade personalen att hen inte upplever sig osäker vad gäller att komma tillbaka till arbetet när det blir aktuellt.

Den 28 december får Smålänningen beskedet från den andra sidan att personen blev kontaktad den 27 december och blev då erbjuden det stöd som ska erbjudas. Ännu finns ingenting på arbetsplatsen som visar på att en riskbedömning gjorts. Inte heller är det dags datum någon anmälan registrerad hos Arbetsmiljöverket.