När räddningstjänsten kom till platsen visade det sig dock att det inte rörde sig om någon brand utan att det rök från en skorsten. Räddningstjänsten behövde därför inte göra någon insats.