Moderaterna kom tidigare år med ett förslag för mobilfria lektioner i skolan.

"Vi föreslår att helt mobilfria lektioner införs. På så sätt kan vi kanske ta ett litet steg i den riktning vi vill komma, nämligen en skola som erbjuder den studiero som krävs för att skolresultaten ska kunna fortsätta att gå åt rätt håll" skrev Moderaterna i sitt förslag.

Rektorernas ansvar

Jimmie Nilsson, gymnasiechef på Sunnerbogymnasiet, höll med om att mobiltelefonerna är ett problem för skolan, men inte det största. Han vill hitta en bättre lösning än ett förbud.

Annons

Även Socialdemokraterna är emot ett förbud och vill hellre stötta chefer och ledare att utöva sin profession.

– Vi vet redan nu klasser där lärare på föräldramöten tagit upp frågan om mobilförbud vilket gör att det sker i samverkan med hem och skola. Ett gott ledarskap som dessa lärare och rektor visar på är den bästa lösningen. Vi tycker inte att politiker ska sätta regler för en vardaglig fråga, sa Liselott Åhlander (S).

Barn– och utbildningsnämnden lyfte frågan men på kommunal nivå kan de inte göra mycket mer än att stötta rektorerna som bär ansvaret för studiero i klassrummet – det är delegerat från staten.

Utbildningsdag

I en rapport från SKL fick Ljungby kommun låga värden när det gäller bemötande och Moderaterna föreslog en utbildning, alternativt temadag, för skolpersonalen att ta upp den problematiken och förbättra mötena med kommuninvånarna.

Vecka 44 blir det en sådan dag. Då är en föreläsning planerad för skolpersonalen med Gillis Herlitz, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Där kommer personalen få utbildning i frågorna.