"Vi föreslår att helt mobilfria lektioner införs. På så sätt kan vi kanske ta ett litet steg i den riktning vi vill komma, nämligen en skola som erbjuder den studiero som krävs för att skolresultaten ska kunna fortsätta att gå åt rätt håll."

Orden kommer ur ett pressmeddelande från Moderaterna i Ljungby från tidigare i veckan.

Smålänningens artikel om förslaget fick stor respons och diskussioner blossade upp på tidningens facebooksida. Vissa höll med, andra inte.

Vill undvika förbud

Jimmie Nilsson, gymnasiechef på Sunnerbogymnasiet, anser att det är en viktig fråga men att ett förbud borde kunde undvikas.

– Självklart är det inte okej att kladda med telefonen under lektionstid men jag tror mer på att hitta en annan lösning än ett förbud.

På Sunnerbogymnasiet har lärarna ombetts att besöka varandras lektioner där studiero ska vara i fokus.

– Lärarna kan se hur kollegorna jobbar och kanske lära av varandra. Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig och hur det kanske påverkar de nya ordningsreglerna vi ska skriva i höst.

Elverna delaktiga

Annons

Jimmie Nilsson vill även poängtera att reglerna kring mobilanvändning, bland annat, tas fram mellan skolans rektorer och elever – det är inte politikernas beslut.

– Vi skriver nya ordningsregler varje höst och det är väldigt viktigt för oss att eleverna är delaktiga i skolans bestämmelser.

Telefonen kan hjälpa

Dessutom kan telefonen var till hjälp för eleverna.

– Det finns elever som har svårt att lyssna och ta anteckningar samtidigt, då kan telefonen vara ett fantastiskt bra hjälpmedel.

Jimmie Nilsson påpekar också att från årskurs 7 har alla elever i Ljungby kommun en egen dator under lektionerna, så tillgång till sociala medier har de oavsett mobilförbud.

– Visst, det är ett problem för skolan och det är ingen tvekan att det påverkar resultaten. Alla vill ha lugn och ro under lektionstid men mobiltelefonerna är inte det största problemet.

Oro över personal

I Moderaternas pressmeddelande uttryckte de också sin oro över personal som lämnade sina jobb då de ständigt ifrågasätts av barnens föräldrar. Det är något som Jimmie Nilsson känner igen.

– Ja, det gör jag. Det är en diskussion som vi lyfter fram när vi träffar föräldrarna i årskurs 1 varje år. Vad de säger och diskuterar hemma vid matbordet påverkar hur barnet ser på skolan, det får konsekvenser.

Dessutom blir Sunnerbogymnasiets elever myndiga under resans gång, vilket påverkar dialogen med föräldrarna.

– Det är lite för ofta som föräldrarna lägger sig i utbildningen, det måste vara för att de saknar förtroende för skolan. Men det är vi som jobbar med utbildning, vi kan det här, avslutar Jimmie Nilsson.