Markaryds kommun ser "Mot Nya Höjder möter Nobel" som ett lyckat projekt. Detta då 1 650 elever runt om i Region Kronoberg besökte utställningen under en period på mindre än sex månader.

Av dessa elever har 1 500 varit på studiebesök på 11 olika företag i Markaryds kommun.

Halva skolklassen började i Nobelutställningen och träffade där en pedagog. Detta medan resten besökte en industri i Markaryds kommun. Därefter bytte grupperna plats och besöket avslutade på Nobelutställningen.

Utställningen kommer från början från Nobelmuséet i Stockholm och det var första gången den visades utanför Stockholm. Målet var att visa hur nyfikenhet inom naturvetenskap, teknik och matematik "kan förändra världen".