Båten låg förankrad i ett vattendrag i Delary. Den fanns med säkerhet på plats den 1 juli, och har alltså försvunnit någon gång under perioden 1 juli till 24 augusti, då stölden uppdagades.