Det handlar om ovårdade tomter och fastigheter och nedskräpning på gator. Några villaägare klagar, enligt Miljöpartiets motion, på att värdet på deras villor minskar på grund av omgivningen.

Nobuaki Kudo (MP) skriver i motionen till Markaryds kommunfullmäktige:

"Några har inte ens kunnat sälja villan? På vissa gator ligger glassplitter, spottloskor. Blöjor har kastats ut från fönster."

Göra mer

Var någonstans i Markaryds kommun finns de här problemen?

– Det är norra delen av kommunen. Vi måste göra mycket mer. När man kör igenom så ser det inte bra ut, säger Nobuaki Kudo och tillägger att det är människor bosatta där som tagit kontakt med Miljöpartiet i frågan.

Miljöpartiet vill nu att kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att bedriva "aktiv tillsyn". Detta för att komma till rätta med ovårdade tomter och fastigheter, enligt plan- och bygglagen.

Sträng lag

Annons

Tommy Andersson (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, förklarar att om miljö- och byggnadskontoret får in en anmälan så åker tjänstemän ut till platsen för att göra en dokumentation, vilket sedan kommunens beslut grundar sig på.

Det är fastighetsägare och boende som drabbas av "förfallet", men det är inte alltid så lätt att göra något från kommunens sida, menar Andersson:

– Lagstiftningen är väldigt sträng. Det krävs väldigt mycket innan man kan göra något åt det.

Han ger några konkreta exempel:

– Spottloskor är lite svårt att göra något åt. Likadant om en blöja kastas ner.

Vissa gator är dessutom kommunala medan andra är Trafikverkets vägar. De statliga vägarna ansvarar Trafikverket för när det gäller städning och renhållning.

Olika åsikter

Är problemet då så stort i Markaryds kommun som Miljöpartiet hävdar?

Visserligen finns det fastigheter i Markaryds kommun som ser skräpiga ut, förklarar Tommy Andersson, men vad man tycker ser skräpigt ut, det beror inte sällan på en subjektiv bedömning.

– Du kan tycka att något ser ovårdat ut, medan andra kan tycka att det här är inte så farligt, säger Tommy Andersson.