Troligen har ingen kunnat undgå de stora omvälvningar i både sociala medier och traditionella medier som #Metoo har skapat under de senaste två veckorna. Bland vittnesmålen har det även blivit omfattande diskussioner om mäns beteenden.

Fakta: Prostatacancer och kunskaperna

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, men en undersökning från 2016 visa..

Fakta: Prostatacancer och kunskaperna

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, men en undersökning från 2016 visade att 83 procent av de tillfrågade inte kände till att så var fallet. Prostatacancerförbundet gör bedömningen att de dåliga kunskaperna till stor del kan bero på att många män har svårt att tala om sin hälsa och är ovilliga att bli undersökta av läkare.

Prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks i god tid och behandling kan sättas in. För att kunna upptäcka cancern rekommenderas främst män över 45 år att regelbundet genomföra en undersökning med ett så kallat PSA-prov på sin vårdcentral. PSA står för "prostataspecifikt antigen" och är ett enkelt blodprov som genomförs via ett stick i armvecket.

De pengar som samlas in i samband med Mustaschkampen går till forskning och opinionsbildning om prostatacancer. Prostatacancerförbundet står bakom kampanjen som stöttas av ett 100-tal svenska företag och organisationer.

Källa: Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet, som sedan många år ligger bakom kampanjen Mustaschkampen, hoppas på att #Metoo även ska bidra till mer samtal om mäns hälsa och om mjuka värden.

— Att #Metoo gynnar oss är väl kanske fel ord, men ett stort problem är förstås att män har svårt att prata om känslor och det har även en koppling till mäns våld mot kvinnor, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Annons

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar främst män mellan 45-70 år. Undersökningar visar att män har betydligt svårare än kvinnor att prata om hur de mår och orsaken kopplas till maskulina ideal om att män ska visa sig starka och inte vill visa att de är i behov av hjälp.

— Uppfattningen som många har är att bröstcancer är den vanligaste cancerformen och det beror på att kvinnor är bättre på att prata medan män ofta bara duckar för de här problemen, säger Torsten Tullberg.

Prostatacancer kan upptäckas via ett blodprov, ett så kallat PSA-prov(prostataspecifikt antigen, reds anm.), som är ett blodprov som genomförs på en vårdcentral. Den möjligheten har funnits sedan 1990-talet och Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män över 45 år att genomföra PSA-prov.

— Jag har själv haft prostatacancer. Det upptäcktes genom ett PSA-prov och jag blev botad efter fem år. Det är jag givetvis oerhört tacksam över, säger Torsten Tullberg.

Det har i undersökningar även visat sig att det ofta är närstående kvinnor som efter övertalning får männen att genomföra PSA-provet. Den bakgrunden har även gjort att ett antal kända kvinnor har engagerats till årets Mustaschkamp för att prata om manlig hälsa. Bland de kända kvinnorna hittar vi artisten Mariette Hansson, författaren Mian Lodalen, fotografen Elisabeth Olsson Wallin och kokboksförfattaren Anna Benson, som i samband med kampanjen även har utgivit "Den blå kokboken" där tolv kända svenska män pratar om kost, hälsa, känslor och sina upplevelser av cancer.