– Det mesta går enligt planen, antingen lite bättre eller lite sämre. Undantaget är socialnämnden, som har ett underskott på 30 miljoner kronor att brottas med, sammanfattar Magnus Gunnarsson (M), kommunalråd i Ljungby, prognosen för 2017 och delårsbokslutet för januari-juni för Ljungby kommuns del.

Prognosen visar på ett underskott om 27 miljoner kronor 2017, men trots det hamnar årets resultat på plus, och det beror främst på reavinster vid försäljning av värdepapper.

– Kommunen har bytt flera förvaltare, och det har gett oss 100 miljoner, berättar Magnus.

Balanseras upp

Detta gör att resultatet för Ljungby kommun då halva året passerat låg på plus 69 miljoner kronor, och väntas vid årets slut landa på 83 miljoner.

Annons

De här pengarna balanserar alltså upp socialförvaltningens minusresultat flera gånger om, men då det handlar om ett engångsbelopp måste socialnämnden ändå fortsätta fokusera på att hitta besparingsmöjligheter.

– Det är inga pengar vi kan förlita oss på till nästa år, konstaterar Magnus Gunnarsson.

Låg investeringstakt

Resultaträkningen visar att det är mer pengar som är i omlopp inom kommunen än tidigare, då såväl kostnader som intäkter har ökat.

Samtidigt har investeringstakten varit ovanligt låg under våren och sommaren; totalt 36 miljoner kronor, varav de största beloppen handlar om reinvesteringar i fastigheter och asfaltering av gator, har förvaltningarna gjort av med.

Under hösten ökar dock investeringsbeloppen, som vid årets slut beräknas hamna på 160 miljoner.

Plus i koncernen

Även då man i delårsbokslutet räknar in Ljungby Holding, Ljungby Energi, Ljungby Energinät, Ljungby bostäder och Ljungby Utveckling landar det på ett överskott, då om 108 miljoner kronor.

I prognosen för 2017 spås överskottet ligga på 120 miljoner kronor.