Allt var klart för att eleverna i årskurs nio på Linnéskolan i Älmhult skulle haft nationellt prov i svenska.

Detta gällde också ett prov i svenska som andraspråk.

Men på fredagsmorgonen kunde flera elever visa upp de rätta svaren på skolan, något som var möjligt på grund av sociala medier.

Redan under torsdagseftermiddagen fick ett stort antal elever över hela Sverige tillgång till de korrekta svaren via Snapchat.

Älmhults kommun beslutade därför att ställa in de nationella proven.

I ett meddelande till föräldrarna meddelar skolans ledning att det inte varit rättvist att genomföra proven.

"Elever som fått tillgång till provet har kunnat förbereda sig och därmed hade inte resultatet gett en korrekt bedömning utifrån provets syfte", meddelar kommunen.

"Vi valde att inte använda ersättningsprovet i dag då uppstartsdelen kräver att eleverna i förväg läser in sig på nya texter inför uppsatsskrivandet".