Enligt uppgifter till Aftonbladet har provet läckt ut och börjat spridas på Snapchat. En elev i årskurs nio som tidningen har pratat med uppger att hon fick provet via Snapchat vid 17-tiden på torsdagen.

Skolverket skriver i ett pressmeddelande att man har informerat Skolinspektionen, som är den myndighet som ansvarar för tillsynen, om det inträffade. Enligt Skolverket är det nu upp till rektorerna på varje skola om man vill ta beslut om att använda ett ersättningsprov istället.

”Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever på skolan. Ersättningsprovet skickades ut i ett exemplar i samband med ordinarie utskick i år och behöver, om det ska användas, kopieras upp till samtliga elever, skriver Skolverket.

I pressmeddelandet uppger Skolverket att eleverna inte kan få något samlat betyg på provet, om det utskickade ersättningsprovet används. Men resultatet kan ändå användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning, enligt myndigheten.