Nio av tio kommunpolitiker i Ljungby, 91 procent, tycker att byggtakten i kommunen är för låg och vill att fler bostäder byggs och i snabbare takt.

Det gör Ljungbypolitikerna till några av de mest angelägna politikerna i Kronoberg när det gäller byggande. I regionen är motsvarande siffra är 75 procent och i hela Sverige 64 procent.

Utnyttja befintliga hus

Annons

I Ljungby kommun anser dessutom två av tre politiker att kommunen bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Till exempel genom att bygga ut befintliga fastigheter eller göra om gamla lokaler som tidigare haft andra användningsområden.

Detta visar en årlig undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Behöver rekrytera 11000

Enligt Mona Finnström, vd på Fastigo, gör kompetensbristen inom både bygg- och fastighetsbranschen att branschen måste tänka innovativt när det gäller hur man snabbt får fram bostäder till fler.

— För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11000 personer de närmaste 10 åren. Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström i ett pressmeddelande.

Undersökningen görs på årsbasis i hela Sverige och denna gång svarade 3 392 kommunpolitiker i kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnder eller motsvarande runt om i Sverige.