Det var vid lunchtid för ett par veckor sedan som två socialsekreterare lämnade socialkontoret i Ljungby och stötte på en arg kvinna. Kvinnan vill diskutera en bekants ärende, men eftersom sekretess råder så vägrade socialsekreterarna henne detta. Kvinnan blev då våldsam och utdelade två slag, varav ett träffade den ena socialsekreteraren.

Någon dag senare utsattes en socialsekreterare för hotfulla telefonsamtal.

Det är inte unikt att socialsekreterare blir utsatta för både hot och våld och i Ljungby polisanmäler socialtjänsten i genomsnitt fem till tio incidenter om året.

Upplevde hot

När Akademikerförbundet SSR 2006 undersökte situationen svarade 26 procent av socialsekreterarna som tillfrågades att de utsatts för hot eller våld de senaste två åren och lika många tyckte att problemen hade ökat under samma tidsperiod.

– Det går upp och ner men överlag är det väldigt lugnt här. Jag tror att det beror på att vi träffar klienterna mycket och kan förklara besluten som tas, berättar Louise Fjordevik som är socialsekreterare och arbetar med försörjningsstöd.

– Ofta är det när klienten inte förstår eller inte gillar det beslut som fattats efter gällande lagar som det kan uppstå konflikter. Det kan vara svårt att förutse eftersom alla reagerar olika.

Per Svensson som är sektionschef berättar att det är nolltolerans på hotfullt och våldsamt beteende.

– Det är inget som våra socialsekreterare ska behöva räkna med i arbetet.

Frustration

Annons

De mest utsatta i personalen på socialförvaltningen är de socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och med barn och ungdomar.

– Det är mycket känslor med i bilden när det gäller ens barn eller ekonomi, konstaterar Per Svensson.

– Det är klart att människor blir arga och frustrerade, och jag har full förståelse för att de kan bli desperata om de får ett beslut om påverkar hela livet. Men samtidigt accepterar vi inga hot.

Han berättar att personalen utbildas samtalsteknik, bland annat för att bemöta aggressiva klienter, och att det även hållits kurser i grundläggande självförsvar.

– Vi gör alltid riskbedömningar och har larm i alla rum, berättar Per Svensson.

Om det finns en risk för att ett möte med en klient kan sluta i en konflikt finns olika strategier som socialsekreterarna kan till, allt från att ha en kollega med under mötet till att förvarna polisen så att det finns personal tillgänglig om det uppstår en hotfull situation.

Sambo med polisen

Och det faktum att Individ- och familjecenter sedan ett antal år finns i polishuset har haft en positiv inverkan.

– Samlokaliseringen betyder mycket och vi hade många fler incidenter innan vi flyttade hit. Vi har ett bra samarbete med polisen.

Och Louise Fjordevik tycker inte att hot och våld är något som kastar sin skugga över arbetsplatsen.

– Jag tycker att det är en glad arbetsplats och vi har bra sammanhållning även om det finns mycket svår i det vi arbetar med. Ljungby är lugnt jämfört med hur det ser ut i många andra kommuner.