I Smålänningen i november berättade Edina Majoros om hur hennes man András Majoros blev förkyld i slutet av maj. Sjukdomen hade ett hastigt förlopp, och under de kommande dagarna försökte András få vård på vårdcentralen Helsa i Älmhult, men utan att få träffa läkare. Han sökte också vård på Ljungby lasarett vid två tillfällen.

Fakta: Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig v..

Fakta: Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

- ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren

- har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada

- ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Källa: Region Kronoberg

Fyra dagar efter att han sökt vård första gången, var András så sjuk att han inte kunde gå från bilen in på vårdcentralen i Älmhult. Och då gick sjukdomsförloppet inte att stoppa, och efter akutvård på både Ljungby lasarett och på Lunds lasarett avled András söndagen den 21 maj.

Dokumenterade inte

Edina Majoros anmälde till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och myndigheten kritiserade i sitt beslut både Ljungby lasarett och Helsa för bristande dokumentation. I sitt beslut skriver IVO att det inte går att bedöma om András fick rätt och tillräcklig vård, eftersom det inte finns dokumenterat vilka undersökningar som genomfördes.

Annons

I samband med artikeln om Edina sa Håkan Ivarsson som är chefsläkare för primärvården till Smålänningen att utredningen om ärendet fortfarande pågick.

Nils Crona som är chefsläkare över Helsa AB nationellt som också intervjuades var tydlig med att han drev på för att det skulle göras en Lex Maria-anmälan.

Öka säkerheten

Nu har Region Kronoberg alltså gjort en Lex Maria-anmälan. I ett pressmeddelande skriver Håkan Ivarsson att Region Kronoberg efter förnyad utredning gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin infektionsdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler.

– Jag har inte gjort anmälan för att IVO ska titta på händelsen, utan på om vi kan öka säkerheten inom verksamheten ännu mer. IVO har redan gjort en bedömning av vad som hänt och har i den bara kritiserat dokumentationen, säger Håkan Ivarsson till Smålänningen.

– Först tänkte jag inte IVO-anmäla, eftersom det inte begåtts något fel. Om man lägger ihop alla enskilda bedömningar så är de riktiga. Alla har gjort rätt bedömningar, men olyckliga omständigheter och kommunikationssvårigheter gjorde att det ändå fick ett förödande slut.