– Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Fakta: Barnbidrag

Under 2013 fick cirka 1,1 miljon personer barnbidrag.

Cirka 8 procent av barnbidragen betalades u..

Fakta: Barnbidrag

Under 2013 fick cirka 1,1 miljon personer barnbidrag.

Cirka 8 procent av barnbidragen betalades ut till pappor och cirka 92 procent till mammor.

1,7 procent betalades ut i form av delat barnbidrag.

2013 betalades totalt 24,7 miljarder ut i barnbidrag.

(Källa: Försäkringskassans årsredovisning 2013)

– Fördelen är att nu likställer man ju föräldrarna mycket mer. Det är en bra signal att nu är vi lika goda föräldrar allihop, säger han.

Det betyder att om det finns två föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet så får de 525 kronor var, förutsatt att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Tvister utreds

Vid en tvist kring hur mycket barnet bor hos respektive förälder kommer Försäkringskassan utreda saken.

För ogifta par kan det ändå vara så att hela bidraget går till mamman de första månaderna. Det eftersom det kan ta ett tag innan föräldraskapet hos den andra föräldern blir registrerat hos kommunen.

Den första utbetalningen för barn som föds i dag blir 21 april.

Föräldrarna kan anmäla till Försäkringskassan om de vill att hela barnbidraget även i fortsättningen ska betalas ut bara till den ena föräldern.

Även föräldrar med barn födda före 1 mars kan få barnbidraget delat genom att anmäla det till Försäkringskassan. Den som har ensam vårdnad kommer även fortsättningsvis få hela bidraget.