Torsdagen den 9 november är det dags för starten av avhämtning av årets medlemskonst.

– I år får konstföreningens medlemmar välja bland fyra olika grafiska blad av Lis Gram, berättar ordförande Björn Gullander.

Lis har valt att synliggöra för publiken det hon har sett och upplevt i världen under sina resor.

Det är från dessa resor hon vill förmedla sina sinnesintryck och upplevelser, men även dela den inspiration hon fått under sina möten med andra konstnärer från olika världsdelar.

De fyra olika numrerade grafiska verk som konstföreningens medlemmar har att välja bland har inspirerats av Lis Grams vistelser i Japan 1997 - 2009.