Den 24 september upphör Polisområdet sydöstra Götaland och blir Polisområde Kalmar Kronoberg. Något som innebär att polisområde Ljungby där Ljungby, Markaryd och Älmhult ingår inte längre tillhör Region syd utan återgår till Kronoberg.

Osby däremot, som också tillhört Ljungbys polisområde, hamnar nu i Blekinge rent organisatoriskt.

– Det har varit ett problem att länet delats upp, menar Patrik Oldin som är chef för nya polisområdet Kalmar Kronoberg.

Onödiga resor

Bland annat har det inneburit onödiga resor för medarbetarna då Åklagarmyndigheten och tingsrätten är i Växjö, medan FU-ledare och arresten i exempelvis Ljungbys fall har funnits i Kristianstad.

Patrik Oldin som nu bli chef för polisområde Ljungbys chef Anders Karlsson anser att det nya området ger möjligheter att bedriva en effektivare utredningsverksamhet.

Dessutom menar han att samarbetet i det brottsförebyggande arbetet exempelvis relationen till kommunerna underlättas av att alla kommuner i länet ingår i samma område.

Fler poliser

Som medborgare i Ljungby, Markaryd eller Älmhult ska man inte vara orolig menar han att antalet poliser blir färre i och med omorganisationen.

– Vi behöver vara fler och vi kommer att bli fler, säger Patrik Oldin, som dock inte kan svara på i nuläget hur många poliser ytterligare varje område kommer att få.

Vilken typ av brottslighet kommer att prioriteras? Har ni något fokusområde?

Annons

– Det är de lokala polisområdena som tillsammans med kommunen och medborgarna sätter upp den lokala problembilden och vad som ska prioriteras. Det kan skilja sig åt i olika kommuner, men generellt är det stölder och narkotikabrott som är vanligast.

Kan de oroligheter som varit på senare år i Strömsnäsbruk påverka hur ni prioriterar bemanningen?

– Polisområde Ljungby har en bra plan på insatser i Strömsnäsbruk. Det kan innebär att att resurser får skjutas till. Periodvis har det varit lugnare, medan det nu är oroligare igen, säger Patrik Oldin och syftar på den grova mordbranden nyligen.

Patrik Oldin har jobbat som polis i 30 år och de senaste 15 åren i olika chefsbefattningar. Han är själv stationerad i Kalmar.

– Men jag bor mer eller mindre i bilen mellan Kalmar och Växjö, säger han.