Det man bland annat kommer att diskutera med Sverigeförhandlingens representanter är en analys som tagits fram av näringslivsutvecklare Fredrik Koch där han sätter ljuset på industrins och näringslivets potential och behov.

Fredrik Koch har utgått från att Trafikverket har definierat tre upptagningsområden, Stockholm, Jönköping och Malmö och utifrån detta sett på möjligheterna att folk skulle välja Ljungby i stället för någon annan station, för att till exempel ta sig till Malmö.

– Då har jag, inom dessa områden, tagit reda på hur näringslivet ser ut, antalet företag, hur många anställda de har och deras omsättning.

Bredare perspektiv

Fredrik Koch har också tittat på hur många av dessa som är varuexporterande.

Annons

– Det är ju företag där man reser i större utsträckning och de tar också emot fler gäster.

Det är från dessa faktauppgifter som man på torsdagens möte med Sverigeförhandlingen kommer att argumentera för en station i Ljungby. Vilket alltså betyder att perspektivet breddas från att se till enbart befolkningsunderlaget att även ta med industrin och näringslivet i underlaget för argumentationen.

– Vi lyfter fram näringslivet och den tyngd det innebär med jobbpendling, och pekar också på omsättning och de delar som handlar om varuexport. Och som jag ser det är detta en fin möjlighet att påverka Sverigeförhandlarna, nu när vi fått audiens hos dem i morgon.

Kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M) säger att efter torsdagens möte kommer det inte att ges några fler möjligheter att lägga fram argument, men att de nya siffrorna kring näringsliv och arbetspendling bör kunna väga tungt.

Trubbigt synsätt

– Vi menar att det är trubbigt att bara se till befolkningsunderlaget.

Gunnarsson kommer att leda en delegation som dessutom består av stadsarkitekten Lennart Dahlberg, planarkitekt Johan Håkansson och utvecklingschefen Beatrice Schmidt.

Magnus Gunnarsson ser det också som positivt att man nu börjat föra en dialog inom regionen vilket bör tala för att en station i Kronoberg kan bli verklighet.

– Vi har börjat prata med varandra på ett sätt som vi inte gjort tidigare.