Det handlar om en ansökan om att bygga tre stycken vindkraftverk på fastigheterna Sånnamad 1: 1, Sånnamad 1: 16 alternativt Sånnamad 1: 6 och Sånnamad 1: 11, där Billyvind AB har avtal med markägare om vindkraft.

Karin Bångman, som är bosatt i Jämtland men som har en släktgård i Markaryds kommun, har kontaktat Smålänningen. Hon menar att förutsättningarna har ändrats på grund av en ny bygglag.

Lagändringen hade som syfte att förenkla tillståndsprocessen, Inga samråd behövs till exempel.

– Det som är det intressant i det här är att man kan söka bygglov för en industri direkt, utan att det först är detaljplanerat, säger Karin Bångman.

Hon understryker att den demokratiska processen därmed har åsidosatts när det gäller "vindkraftsindustrin".

– För det här är ju en industri, tillägger Karin Bångman som också påpekar att vindkraftsverk upplevs både som störande och som miljöproblem.

Inte så enkelt

Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun, Tommy Andersson (M), bekräftar att förutsättningarna har ändrats sedan en ny lagstiftning började gälla.

– Ja, tyvärr är det så.

Då innebär det att man kan strunta i Markaryds kommun i det här fallet?

– Det är nog inte så enkelt. Vi kommer att kräva av Billyvind att de lämnar in en miljökonsekvensanalys. Men jag har inte sett att de har gjort det ännu, säger Tommy Andersson.

Annons

Markaryds kommun har en sedan 2009 också en särskild vindkraftspolicy, för att reglera de ansökningar som kommer in och dessa var för några år sedan många. Det talades till och med om att det hade uppstått en Klondike-stämning i Markaryds kommun angående vindkraften. I policyn fastställdes att all vindkraftsetablering ska föregås av en detaljplaneprocess.

I Markaryds kommuns vindkraftspolicy står det bland annat också att kommunen har en gräns på 150 meter i totalhöjd för vindkraftsverk. Men denna höjd räcker inte, menar vindkraftsbolagen. Bolagen vill ha en totalhöjd på 180 till 190 meter istället, eftersom de menar att det blåser för lite på lägre höjder, vilket då inte gör vindkraftverken tillräckligt lönsamma.

Miljö- och byggnadsnämnden har sin ståndpunkt klar när det gäller Billyvind.

– Vi kommer inte att säga ja på de här premisserna, säger Tommy Andersson.

Ha synpunkter

Markaryds kommun vill nu ha in synpunkter på Billyvinds byggplaner i Sånnamad för att få veta vad folk tycker.

– Det ska vara inne senast den 13 mars.

I en kungörelse skriver Markaryds kommun:

"Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om bygglovet för uppförande av vinkraftsverk beviljas."

Tommy Andersson förklarar att det handlar om en lång process och att det i många kommuner dröjer många år innan det blir något avgörande. Hur länge kan det ta innan det blir något beslut om det här i Markaryd?

– Vi pratar nog om två år.

Billyvinds ekonomi är inte så lysande. Enligt uppgifter på allabolag,se så gjorde bolaget i det senaste bokslutet en förlust på 357 000 kronor och har 0 kronor i omsättning. Billyvind AB har bara en anställd.

– De har aldrig byggt ett vindkraftsverk, säger Tommy Andersson.

Stor risk

Karin Bångman påpekar att bolagets röda siffror gör att risken är stor för att Billyvind går i konkurs. Då kan vindkraftsverken komma att rivas, vilket inte är billigt.

– Det kostar till två till två och en halv miljoner kronor att göra det. Då kan det slutligen bli skattebetalarna som får betala det.

Hon säger att idag finns det inte några pengar i vindkraftsbranschen, som det fanns för några år sedan. Det är också svårt att få lån i banken till sådana investeringar.