Det är Mari som tillsammans med Läkarhusets sjukgymnast Katarina Östberg håller i trådarna på träffen, som de har valt att kalla KOL-lärande kafé.

Fakta: KOL

KOL orsakas framför allt av rökning, men även faktorer i hem- eller arbetsmiljön kan spela..

Fakta: KOL

KOL orsakas framför allt av rökning, men även faktorer i hem- eller arbetsmiljön kan spela in.

Sjukdomen påverkar lungor och luftvägar, och utvecklas långsamt under flera års tid.

Symptom är trötthet, sämre ork och svårigheter att andas.

Det finns inget botemedel mot KOL, men väl mediciner som lindrar symptomen.

Ju tidigare sjukdomen kan konstateras desto bättre.

– Det är en utbildningssatsning för personer med KOL och deras anhöriga, där det handlar om att få en bättre förståelse för sjukdomen, förklarar de.

Det spelar ingen roll om man har en lindrig variant av KOL eller har besvär som är mer omfattande, kaféet vänder sig till alla, och alltså även de anhöriga.

– Det kan också vara så att man är rökare med mycket funderingar kring KOL, och vill ta chansen att lära sig mer, säger de.

Pilotversion

Det KOL-lärande kaféet är en uppdatering av den KOL-skola som tidigare anordnades inom primärvården. Upplägget har sin grund i de nationella riktlinjer som antogs 2015, och är godkänt av Socialstyrelsen.

Redan på KOL-dagen i fjol testades upplägget en första gång, då för medlemmar i Ljungby Hjärtlungförening.

– Vi tog in synpunkter efteråt och gjorde sedan en ny version, berättar Mari Bergenholtz, som är en av de som har arbetat fram upplägget från grunden.

Efter det fick även sjuksköterskor specialiserade på KOL ge synpunkter, och ytterligare justeringar gjordes.

Annons

Vad Mari och Katarina vet har ingen liknande satsning genomförts inom Region Kronoberg tidigare. Nu kommer alla vårdcentraler inom regionen, såväl de offentligt ägda som de privata, att få tillgång till patientmaterialet, och kan anordna egna KOL-lärande kaféer.

Röra på sig

Men redan nu på fredag ordnas alltså ett första kafé på Läkarhuset. Då kommer Mari och Katarina att, med utgångspunkt i en powerpoint-presentation, berätta om allt från hur lungorna fungerar till medicinering, kost och inte minst vikten av att röra på sig.

– En stor del i behandlingen är den fysiska aktiviteten, och det är viktigt att man får träffa en sjukgymnast.

Då sjukdomen innebär att lungkapaciteten minskar kan det kännas obehagligt att bli andfådd, men effekten av att inte röra på sig blir tyvärr negativ, konstaterar de.

Råd och tips

De som kommer till kaféet får också råd kring hur man kan agera i vardagen, och teori varvas med praktiska övningar.

Hjärtlungföreningen kommer att finnas på plats för att informera om sin verksamhet, och under fikapausen blir det tillfälle att ställa frågor, lyfta egna erfarenheter eller utbyta tips.

– Det behövs ingen föranmälan och i nuläget är det gratis, informerar Mari.

Innan deltagarna skiljs åt görs en utvärdering, och deras synpunkter kan mycket väl göra att upplägget justeras igen.

– Det är ett levande material som kan ändras efter hand, förklarar Mari.

Tanken är att ett nytt KOL-lärande kafé ska anordnas åtminstone en gång årligen.