Mannen hade ingen rätt eller anledning att uppehålla sig på skolans område var av rektorn bad mannen att gå därifrån.

Mannen vägrade att göra det och polisen fick tillkallas av avvisa honom.

Men efter en stund var han tillbaka igen och fick åter igen avvisas av skolans rektor. Denna gång avlägsnade sig mannen självmant efter tillsägelsen.

Mannen är nu polisanmäld för olaga intrång.