Bara i Älmhults kommun är det ett 90-tal personer som är involverade i årets val, allt från valnämnd och administratörer till de personer som kommer att arbeta i vallokalerna på valdagen.

Alla ska utbildas för att allt ska gå rätt till.

– En del har redan utbildats, medan andra kommer få utbildningen i augusti, säger Henrik Dahlström, utredare och valansvarig i Älmhults kommun.

Kan påverka

Kommunen har också gjort en risk- och sårbarhetsanalys.

– För vår del handlar riskerna mest om det administrativa, att saker ska göras på rätt sätt och att det ska finnas en plan B om det skulle hända något, säger Henrik Dahlström

De risker som finns när det gäller påverkan av valet på olika sätt via internet, exempel på detta har aktualiserats vid andra val, är inte något som kommunen är så involverade i.

– Det ligger mer på andra myndigheter, vi har mer administrationen av valet lokalt, säger Henrik Dahlström.

Länsstyrelsen är den myndighet som ska säkerställa att valet i Kronobergs län går rätt till. Max Hector som är säkerhetsskyddschef, Louise Jeppsson som är länsjurist och Ann Jonasson, valhandläggare och länsjurist, är de som håller i detta.

– Vi har exempel från andra länder om påverkanskampanjer. Men det finns ingen känd aktivitet i vårt land. Men det gäller att vara uppmärksam och vi har ett samarbete med andra myndigheter som Valmyndigheten och SÄPO när det gäller alla former av hot mot demokratin, säger Max Hector.

Annons

Säkerhetsprövade

Något som är nytt är att alla som arbetar med valet på något sätt säkerhetsprövats, enligt säkerhetsskyddslagen.

– Exempelvis får man inte vara engagerad i ett parti för att vara rösträknare, säger Louise Jeppsson.

30 personer kommer arbeta heltid med att fastställa valresultaten i kommunvalen. Den slutliga rösträkningen kommer ta cirka två veckor.

– Vi har ett robust system med manuella valsedlar som är svåra att manipulera. Vi jobbar också för att minimera ensamarbete, att inte någon ska hantera valsedlar ensam, säger Louise Jeppsson.

Detta är något som gäller även på kommunal nivå.

- Man måste vara minst två vid förtidsröstning och minst tre vid röstning i vallokal, säger Henrik Dahlström.

En ändring av vallokaler har också skett då ingen röstning sker i kommunhuset på själva valdagen, utan Vitsippans förskola har ersatt som vallokal.