– Vi visste att kostnadsökningen skulle komma, och den beror på att vi har skruvat på de beviljade timmarna, samtidigt som personalkostnaderna fortfarande är de samma.

Även vad gäller särskilt boende och hemsjukvård syns en liten försämring.

– Där är orsaken att övertidskostnaderna inte har gått ner så som vi räknade med, förklarar Gabriella.

Greger Larsson, tf socialchef, tror att det här med övertid är något som man kommer att behöva tittare närmare på som en del i besparingsåtgärderna framöver.

– Det är en systemproblematik, menar han.

Relaterat: Tuffa beslut klubbades av socialnämnden
Relaterat: Han måste se till att 50 miljoner sparas: "Vi måste göra detta för alla ljungbybors skull"
Relaterat: Hemtjänsten i Ljungby drabbas hårt när pengarna måste sparas: ”En ekonomiskt allvarlig situation”