Tekniska nämnden hade för 2018 en buffert på 892.000 kronor till oförutsedda kostnader. Omkring en tredjedel av detta förs vidare till 2019, för att där kunna användas som buffert.

I övrigt beslöt tekniska nämnden på tisdagen att räddningstjänsten skall få 300.000 kronor för ökade kostnader under den torra sommaren 2018. Kommunstyrelsen hade då ett krav på utökad beredskap och kostnaderna steg därför.

Parkavdelningen får samma summa för förlorade maskinintäkter under torkan. I deras fall handlar det om uteblivna intäkter för gräsklippning.