Genom föräldraenkäter undersöker kommunen vartannat år vilket behov som finns av nattis, eller ob-omsorg som det formellt heter.

2015, då den förra undersökningen genomfördes, var underlaget för litet för att öppna en permanent avdelning, och kommunen kunde därmed inte lösa barnomsorgen för de fåtal som hade behovet.

Behovet har ökat

Tidigare i vår lämnade Socialdemokraterna in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden, där de påpekade att behovet egentligen finns, men att föräldrar löser det på annat sätt, genom att grannar och släktingar ställer upp.

S var av uppfattningen att resultatet hade sett annorlunda ut om enkäten haft en annan utformning.

Efter skrivelsen kom enkäten också att ändras, och resultatet av årets undersökning, som genomfördes under två veckor i april, är att behovet har ökat.

– Det var 101 som svarade, och av dem hade 80 behov av OB-omsorg, berättar Ulla Hansson (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Annons

De flesta behövde barnomsorg på kvällstid, efter 19.00 då ordinarie förskolan stänger, men det fanns även några som behövde barnomsorg på helger.

– Vi är väl medvetna om att det är ett problem. Behovet av ob-omsorg ökar, och kommer att fortsätta öka, säger Ulla Hansson.

Nattis i hemmet?

Redan inför den förra undersökningen 2015 kom Moderaterna, genom Jennie Lundgren som nu har avsagt sig sitt uppdrag i nämnden, med en motion, där de föreslog barnomsorg i hemmet som ett alternativ.

”En lösning är att upphandla barnskötare som efter familjernas behov kan komma hem till familjen och bedriva omsorgen i hemmet” stod det att läsa i motionen.

Förslaget avslogs, men nu är situationen en annan. Motionen har därför åter kommit fram i ljuset, och förvaltningens utvecklingsledare har fått uppdraget att utreda om nattis i hemmet kan vara ett alternativ.

I första hand är det dock OB-omsorg på förskola som kan bli aktuellt, tror Ulla.

– När det nu ska projekteras för nya förskolor ska det här ska finnas med i planeringen, säger hon.

Under onsdagen har barn- och utbildningsnämnden sammanträde, och de kommer då att få förslaget på sitt bord.