Kent Danielsson (C) ordförande för miljö- och byggnämnden, vill att Ljungby kommun tar efter det som genomförts av Göteborgs stad.

Fakta: Mikroplast

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter och som kan spridas till ha..

Fakta: Mikroplast

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter och som kan spridas till hav och sjöar genom avloppsvatten och dagvatten. Hur mikroplasten påverkar människor finns det begränsad forskning kring. Men den utgör en stor risk för djurlivet då djuren kan trassla in sig, kvävas eller svälta ihjäl på grund av plasten som samlas i sjöar och hav. Källa: Naturvårdsverket

Där infördes förra året kommunalt köpstopp på produkter som innehåller mikroplast. Syftet är att minska den negativa påverkan det kan ha på djur, miljö och människor.

- Vi vill göra människor uppmärksamma på vilka problem vissa saker vi köper kan innebära. Plasterna försvinner inte utan omvandlas till små bitar som hamnar i vattendragen och sen i fiskar som vi äter. Vi vill lämna ett bra samhälle till våra barn och vi måste börja förändra vår livsstil, säger Kent Danielsson (C) som presenterade sitt förslag på förbud på Smålänningens insändarsida i början av veckan.

Samuel Sandholm som är miljöspecialist i Göteborgs stad och som jobbat i projektet i Göteborg tycker att det är för trubbigt att endast förbjuda produkterna.

- Man kan inte bara ta bort alla produkter som innehåller mikroplaster, utan man måste titta på vad som är relevant sett till miljön, säger han.

Ur hans perspektiv är det är också tveksamt vilka miljömässiga effekter ett köpstopp på produkter med mikroplaster ger i praktiken.

- Här i Göteborg hittade vi bara en enda produkt hos våra leverantörer som vi plockade bort till följd av beslutet förra året, säger Samuel Sandholm.

Konstgräsplan bov

Annons

Det kan också finnas andra saker än de som centerpartiet vill förbjuda just nu som bidrar till plasterna i omgivningen.

Enligt en rapport från Svenska miljöinstitutet IVL är den största källan av till spridningen väg- och däckslitage från trafik. Därefter kommer plast från konstgräsplaner medan utsläpp från tvätt och hygienartiklar utgör en mindre andel.

- Om man ser till hela problematiken så innehåller konstgräsplaner betydligt mer mikroplaster som sprids till haven än vad de produkter vi använder i vår vardag gör. Men det är få politiker som går ut och säger att man ska ta bort en konstgräsplan, säger Samuel Sandholm.

Inte heller Kent Danielsson (C) vill inte ta bort några konstgräsplaner i dagsläget.

- Vi får börja ta bort de grejorna som är onödigast sen får man också arbeta vidare för att hitta bättre alternativ för vissa saker, säger han.

Osäker fråga

Dock råder ett stort mått av osäkerhet både angående mikroplasternas främsta källor och dess effekter på människor och djur. Naturvårdsverket arbetar just nu med att klargöra läget och att komma fram till vad de rekommenderar.

- Det är möjligt att det ger mer effekt att förbjuda konstgräsplaner än hygienartiklar. Men vi är mitt i uppdraget att titta på detta. Vi kommer att vara klara i juni nästa år och då är vår målsättning att vi har klara rekommendationer för hur man bäst begränsar spridningen av mikroplaster, säger Jenny Hedman, samordnare på Naturvårdsverket.

Miljö- och byggnämndens Caroline Holmqvist Henrysson (S) är tveksam till centerpartiets förslag.

- Tanken är god men frågan är om det är realistiskt. Utsläppen är horribla men det ska ju fungera i praktiken också. Man måste fundera igenom ett sådant förslag noggrant innan man fattar något beslut, säger hon.