Personerna har fått motta meddelanden från någon eller några som skriver att de ska döda dem, och som även har skickat annan information som upplevs som hotfull.

Brottsrubriceringen är olaga hot mot grupp, och de drabbade tror sig veta vilka som ligger bakom.