Trafikolyckorna på E4 ökade kraftigt i samtliga Smålandskommuner under perioden 2007–2010. Men efter att flera åtgärder har satts in, med bland annat mitträcken och nya trafiklösningar har olyckorna återigen börjat minska. Förra året inträffade det totalt 73 olyckor med personskador på E4 i Småland. Det är den lägsta siffran sedan 2004. Allt enligt den statistik som polisen har rapporterat in i Transportstyrelsens databas, Strada.

Stort bortfall

213 olyckor sedan 2003

Sedan 2003 har det inträffat 319 trafikolyckor med personskador på E4 i Ljungby och Markaryds ko..

213 olyckor sedan 2003

Sedan 2003 har det inträffat 319 trafikolyckor med personskador på E4 i Ljungby och Markaryds kommuner.

Ljungby Markaryd

2003 15 4

2004 12 3

2005 17 4

2006 17 2

2007 25 14

2008 31 4

2009 21 10

2010 19 20

2011 19 13

2012 11 10

2013 18 6

2014 17 7

Totalt 222 97

Om det har skett en verklig minskning är däremot svårare att kartlägga. På grund av polisens strul med inrapporteringssystemet Pust räknar Transportstyrelsen med ett stort procentuellt bortfall i statistiken. Minskningen av antalet trafikolyckor var nämligen så stor över hela landet förra året att trafikhöjande åtgärder inte kan ses som den enda förklaringen bakom minskningen. Enligt Transportstyrelsen kan statistiktappet vara så stort som 20–25 procent i riket.

Endast personskador

Under tidsperioden från 2003 och framåt var 2008 det mest olycksdrabbade året i Ljungby kommun. Då inrapporterades totalt 31 trafikolyckor på europavägen genom kommunen. Motsvarande topp i Markaryd inträffade 2010. Då rapporterades totalt 20 olyckor in till Transportstyrelsen.

E4