– Vi har en öppenvård i dag, men det vi gör är att vi förstärker den. I framtiden ska all kompetens arbeta gemensamt och samlat i de nya lokalerna. Från politiskt håll valde vi att förstärka familjevård och omsorg, säger Malin Stadig Lundgren (KD), socialnämndens ordförande i Markaryd kommun.

Den befintliga öppenvårdsverksamheten jobbar med familjebehandling och stöd till personer som missbrukar. Det förebyggande arbetet bygger bland annat på stödsamtal som sker i generella föräldrastödsgrupper, till exempel familjeförskolan och barngruppsverksamheten Bubblan samt anhörigstöd på uppdrag från socialsekreterare.

Förebyggande insatser utåt

Även nya öppenvårdssatsningen är en del av det förebyggande arbetet öppenvården jobbar med i dag.

Sen hösten 2016 deltar alla sjundeklassare och elever upp till första året på gymnasiet i ett drogförebyggande program, som heter Markaryds initiativ mot droger (MID). Skolor arrangerar workshops tillsammans med eleverna och bjuder in föräldrar till öppna föreläsningar. Elever kan också anonymt chatta med socialtjänsten, via sociala medier.

Annons

– Vi vill bygga relationer i tidigt skede, från att barnen går i förskolan som även är inriktat till föräldrar, säger Ingela Östberg, socialsekreterare i öppenvårdsverksamheten och familjehemsvården i Markaryd kommun

Mer familjestöd erbjuds

För tillfället pågår en kartläggning av förebyggande insatser, men själva förstärkningen av den nya öppenvårdsenheten förverkligas våren 2017.

I praktiken innebär det att socialtjänsten fördjupar sina utredningar i form av observationsuppdrag i familjernas hem eller liknande miljöer. Detta ska långsiktigt hjälpa familjer och förhindra placering av barn.

– Syftet är att identifiera svagheter och utreda vilka insatser som behövs för att ge rätt stöd till familjerna, säger Ingela Östberg.

Mer kompetens

Det nya förebyggande arbetet består även av samarbete med polis, förskola och skola. Socialtjänsten kommer att närvara i miljöer där barn, ungdomar och föräldrar befinner sig. Personal inom både skola och socialtjänst ska gemensamt gå en utbildning i anknytningsteori och hur den kan tillämpas i det vardagliga arbetet

– Det handlar om att arbeta tvärprofessionellt, mellan profession och familj. Samordnade insatser är visionen, säger Malin Stadig Lundgren.