För en vecka sedan framkom det att Ikea of Sweden kommer att näst intill fördubbla sin nuvarande kontorsyta.

Planen är att bygga till med 29 000 kvadratmeter.

I potten ligger dessutom 400 nya arbetstillfällen, något Ikea of Sweden hoppas kunna få på plats inom ett par års tid.

Men än är det en bit kvar innan grävskopan kan sätta skopan i marken.

Skapar oro

Älmhults kommun har en tid varit beredd på att det inte blir en promenad i parken att få jättesatsningen i hamn.

Detta visade sig under det samrådsmöte som nu har ägt rum.

Ett stort antal personer, inte minst boende i området kring Ikea of Sweden, passade på att komma med synpunkter.

Klart är att det verkligen finns en oro bland de boende för Ikeas kraftiga expansion vad gäller byggnader.

– Det är en stor förändring, säger stadsarkitekt Henrik Johansson.

– Absolut finns det en oro.

Minskat värde

Tidigare har det framkommit att boende i området är irriterade över att det blir en värdeminskning på villorna i närheten.

Det kan bli fallet när Ikea nu ska packa in en så stor tillbyggnad, med ännu mer personal i samma kvarter.

Ett annat orosmoment är trafiken.

– Man oroar sig över trafiksäkerheten, säger Henrik Johansson.

Med ytterligare runt 400 anställda ser det ut att bli många fler bilar i området. Kanske inte 400 ytterligare, men möjligen runt 100 bilar till som ska parkeras någonstans.

Redan i dag beskrivs parkeringssituationen vid Ikea of Sweden som kaotisk.

Annons

Ny utfart

Inte minst har boende utmed Sunnerbogatan uttryckt oro över hur det kommer att bli.

Ikeas expansion ska göras mot nämnda gata, vilket innebär att man tar i anspråk stora delar av mark som nu är grönområde.

Det snackas dessutom om en ny utfart mot Väg 120, alltså Trarydsvägen.

Kommunen har tidigare fått klagomål när Ikea har byggt ut i samma område.

– Det var i samband med den förra tillbyggnaden, som också var stor. Det var nog runt 2013-2014.

– Nu är det ytterligare en stor utbyggnad.

Kan bli parkeringshus

En stor fråga i sammanhanget är detta med parkeringsfrågan.

Den kan innebära att Ikea bygger ett parkeringshus.

– Detta med parkeringarna fungerar inte i dag; det är en besvärlig miljö.

– Men ett parkeringshus är inte det enda sättet att lösa parkeringsfrågan. Vi måste tänka på andra sätt.

Kommunen menar att fler som jobbar i Ikea of Sweden ska uppmanas att inte ta bilen till jobbet, utan i stället cykla.

Detta gäller således anställda som bor i kontorets närhet.

Alla inte nöjda

Nu måste kommunen dels väga in vikten av att Ikeas expansion inte får hämmas, och dels se till de närboendes oro över framtiden.

Det kan bli ett jobbigt pussel att lägga.

– Jag kan inte svara på om alla blir nöjda eller inte, säger Henrik Johansson.

– Det är inte självklart att alla blir nöjda. Jag har full förståelse för att detta väcker känslor och engagemang.

Den 28 oktober ska alla skriftliga synpunkter på Ikeas planer ha kommit in till kommunen.

Efter flera granskningsrundor med sakägare, Trafikverket och länsstyrelsen, kan ett tämligen helgjutet förslag vara klart under första halvåret nästa år.

Relaterat: Ikea ska expandera kraftigt