Statistik från Region Kronoberg visar att det under de senaste fem åren har gjorts 8 900 KUB-test på lasaretten i Ljungby och Växjö.

Fakta KUB

I Kronobergs län erbjuds alla kvinnor att göra KUB mellan graviditetsvecka 11 och 14. Unders..

Fakta KUB

I Kronobergs län erbjuds alla kvinnor att göra KUB mellan graviditetsvecka 11 och 14. Undersökningen som består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning som utförs med några veckors mellanrum visar sannolikheten för att fostret har någon avvikelse på kromosomerna 21, 18 eller 13.

KUB ger inga säkra svar och om sannolikheten bedöms som hög görs kompletterande tester såsom NIPT, fostervattensprov eller moderkaksprov.

Vilka som erbjuds KUB varierar från landsting till landsting.

De senaste fem åren har det gjorts 8 900 KUB-test på lasaretten i Ljungby och Växjö.

Över 80 procent av de som erbjuds KUB tackar ja.

2016 föddes det 2 300 barn i Kronobergs län. Det ökar varje år och beräknas göra så fram till 2020 då det planar ut på 2 500 förlossningar/år.

Källa: Region Kronoberg, 1177.se

– Metoden har funnits länge och sedan den första mars 2012 erbjuds alla KUB-test, säger Eva Lindén som tycker att det är en självklarhet att alla gravida erbjuds testet.

Hon berättar att över 80 procent väljer att göra testet.

Ger svar tidigt

Av de i Kronobergs län som gjort KUB de senaste fem åren har 40 stycken fått provresultat som visar på kromosomavvikelser, efter ytterligare utredning valde 33 kvinnor att göra abort och två fick spontana missfall.

– KUB-testet ger föräldrar möjlighet att tidigt ta ställning till om man vill avsluta graviditeten, berättar Katja Dahl Nordström som är verksamhetsutvecklare på kvinnoklinken.

Annons

För de vars KUB-test visar hög sannolikhet för kromosomavvikelser väntar fostervattenprov eller moderkaksprov som ger ett definitivt besked om fostret bär på en kromosomavvikelse.

Upp till föräldrarna

En kromosomavvikelse kan innebära att fostret har Downs syndrom eller någon missbildning.

– Det är alltid upp till föräldrarna att ta beslut, vi ger bara dem möjligheten. Och oavsett vilket beslut de tar stöttar vi inom vården dem, säger Eva Lindén.

Fostervattensprov och moderkaksprov innebär en liten risk för missfall, och därför införs den första maj i år även NIPT, som är ett blodprov som kommer att erbjudas de vars KUB visar på en medelhög sannolikhet.

– Det är ytterligare ett steg i undersökningen, och NIPT är riskfritt för barnet. NIPT görs genom att det tas ett blodprov på mamman, som under graviditeten har barnets DNA i sitt blod. Blodprovet skickas sedan för analys, berättar Katja Dahl Nordström.

Kvinnoklinken uppskattar att NIPT kommer att vara aktuellt för cirka 140 kvinnor varje år. De vars KUB visar på hög sannolikhet kommer direkt erbjudas fostervattensprov eller moderkaksprov.