Mannen, bosatt i Markaryds kommun, skickade ett mms till en kvinna med en bild på en kallelse till en rättegång vid tingsrätten. I meddelande så uppmanades kvinnan att "ta bort" rättegången om hon ville träffa deras gemensamma son över julen.

Enligt Växjö tingsrätts dom, så får detta ses som ett hot som medfört "lidande, skada och olägenhet" för kvinnan. Detta med syfte att få henne att inte vittna i domstolen.

Det innebär övergrepp i rättssak, men eftersom det handlar om enstaka hot och inte betraktas som något av "allvarligare karaktär", så döms mannen för ringa övergrepp i rättssak. Men genom att skicka meddelanden till kvinnan så har han också brutit mot ett kontaktförbud, skriver tingsrätten i domen.

För ringa övergrepp i rättssak och överträdelse av kontaktförbund, blir domen 100 å 100 kronor.