Det var 2015 som den gamla lanthandeln, som då under en längre tid stått och förfallit, brann ner till grunden.

Eftersom den dåvarande ägaren höll sig undan och inte gick att få tag på ledde varken saneringskrav eller vitesförelägganden någon vart. Resterna från branden lämnades således orörda, vilket har väckt både ilska och oro i byn.

Till slut genomförde Kronofogden en exekutiv auktion av fastigheten.

Ingen lagfart

Problemet nu var att den nye ägaren inte lämnade in någon begäran om lagfart, och innan detta var gjort kunde kommunen inte ställa några krav.

Annons

Så i början av sommaren, över ett år efter tvångsförsäljningen, kunde Smålänningen berätta att lagfarten blivit registrerad. I och med detta fanns inte längre några tvivel om vem som var ägare.

– Nu när vi har ett namn ska ärendet återupptas, och vi ska ställa krav på att fastigheten städas upp, berättade Kent Danielsson, ordförande i miljö- och byggnämnden, då för tidningen.

Överklagar beslut

Sagt och gjort. Ägaren fick ett vitesföreläggande om 25 000 kronor, som höjs med samma belopp var tredje månad, så länge åtgärderna inte är genomförda.

Utöver att forsla bort brandresterna ålades ägaren att riva det uthus som står kvar på tomten.

Nu har fastighetsägaren alltså valt att överklaga beslutet, med motivationen att han helt enkelt inte har råd.

Om vitesföreläggandet ska upphävas eller stå fast avgörs av länsstyrelsen.