– Jag har aldrig hört talas om det och inte heller nu, när jag har hört mig för, säger han.

Magnus Gunnarsson, med ett nioårigt förflutet som kapten på P4 i Skövde, erkänner frankt att han inte ens tänkt tanken sedan militären upphörde med verksamheten i Byholma.

– Men visst, tanken är logisk.

Han ser många skäl till att Byholma borde ligga bra till. För det första var det en av väldigt få enheter med det mest moderna systemet (BAS 90) som tillät plan att starta/landa i alla vädersträck.

– Det vore konstigt om man inte återtar det som är bäst.

För det andra så torde försvaret vilja sprida riskerna över landet . Och då ser han den en satsning på flyget som den mest taktiskt riktiga.

– JAS har också stora styrkor. Det är egenproducerat och det är lätt att få fram reservdelar, klarar korta start- och landningsbanor, kan servas av värnpliktig personal och kan klargöras med mobil personal vilket gör att planen inte kräver fasta flygplatser, säger Magnus Gunnarsson.

Inte heller Carina Bengtsson (C) samt Anne Karlsson (S), båda med i kommunledningen, säger sig ha hört talas om saken.

– Det låter bra. Det skulle ju ge arbetstillfällen, säger Carina Bengtsson.