Under tisdagen översvämmades Viaduktgatan i Ljungby.

– Den är fortfarande avstängd, men öppnas när vattennivån sjunker, säger Krister Jonasson, gatuchef.

Avstängningen gäller sträckan mellan Ringvägen och Bergvägen.

Även gång- och cykelvägen nedanför Lagavallen i Ljungby samt hängbron på Bergastigen i Lagan har spärrats av på grund av översvämning.

Annons

– Ån Lagan är dock stabil just nu, säger Micael Holmstrand på räddningstjänsten i Ljungby.

Däremot stiger fortfarande Helge å, vid Agunnaryd.

– Den har inte nått kulmen, utan väntas göra det den 7:e januari enligt SMHI, säger Holmstrand.

– Då är den uppe i samma nivåer som översvämningsåret 2004.

Under onsdagen kvarstod klass 1-varning för Kronobergs län. Det är främst nederbörd som gjort att det är mycket vatten i åarna. I Mörrumsån mellan sjön Örken och Helgasjön är flödet på klass 2-nivå. Det betyder att vattnet är på en nivå som uppkommer så sällan som mellan vart tionde och femtionde år.

– De senaste åren har vi haft varma höstar och just den här tiden på året har vi haft höga flöden på grund av att nederbörden mest fallit som regn. På vintern rinner vattnet som kommer som regn ner i vattendragen, medan det på sommaren kan rinna ner i marken som då vanligtvis inte är mättad eftersom växtligheten som finns då suger upp det mesta, förklarar Gustav Carlsson, vakthavande hydrolog vid SMHI i ett pressmeddelande.