En utter hittades påkörd på måndagen på länsväg 120 i närheten av Traryd.

FAKTA: Olyckor du ska anmäla

Enligt jaktförordningen, 40 §, måste du markera platsen och meddela polisen om du krockar m..

FAKTA: Olyckor du ska anmäla

Enligt jaktförordningen, 40 §, måste du markera platsen och meddela polisen om du krockar med något av följande vilda djur: björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Du har skyldighet att anmäla till polisen även om djuret inte har blivit skadat.

Om du kör på något annat vilt djur än dessa elva, till exempel en grävling eller en räv, är du inte skyldig att göra en polisanmälan. Men det kan vara bra att meddela polisen om djuret är svårt skadat. Polisen kan då hjälpa till med avlivning. Om djuret ligger mitt i vägbanan kan polisen hjälpa till att flytta djuret, så att det inte utgör någon fara för andra trafikanter. Du bör inte själv försöka avliva skadade djur, om du inte är van att handskas med vilda djur.

Källa: Naturvårdsverket

Eftersom utter är en av de djur som man enligt lag måste anmäla om man kör på har händelsen polisanmälts och polisen utreder ärendet som brott mot jaktlagstiftningen.

Just nu har man inga uppgifter om vem som kan ha kört på uttern och personen som hittade uttern och som också gjorde polisanmälan har inte sett något.

Polisen berättar att det är svårt att utreda dessa typer av fall om det inte är någon som direkt sett händelsen när den skedde. Det är också en relativt ovanlig händelse.

— Nej. det är inte så vanligt att man kör på utter, berättar Carina Berggren vid polisen i Ljungby.

Straffet för att inte anmäla ett djur där anmälningsplikt råder är dagsböter.