Den ena motionen var undertecknad Kerstin Wiréhn (V), som yrkar på att nivån på det ekonomiska stödet till skolan ska behållas. ”Viktiga argument för att göra ett undantag är att det är fullt i våra kommunala skolor. Om skolan läggs ner får man betala skolskjuts ändå och Vänsterpartiet ser det som en form av landsbygdsstöd” skriver hon bland annat i motionen.

– Fast det är ju inte förvaltningens sak att besluta om glesbygdsstöd, påpekade ordförande Stefan Willforss (C) efter mötet.

”Utan vinstintresse”

Den andra motionen, med i princip samma innebörd, kom från Melena Jönsson (SD). Hon, och partiet, vill ”att Ljungby kommun ändrar verksamhetsplanen för skolskjuts och betalar ut skolskjutspengar som eleverna skulle fått om Lingbygdens skola ej funnits och de skulle ha gått på en kommunal skola”.

Därtill har ett medborgarförslag lämnats in, om att alla barn, oavsett om deras närmaste skola är kommunal eller friskola, ska ha rätt att få skolskjuts ordnad eller betald av Ljungby kommun.

Kan överklaga

I samtliga fall gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen uppdraget att ta fram ett yttrande.

– Vi är positiva till Lingbygden, men vi har gått igenom detta och det är inget som har förändrats. Om föräldrarna anser att det är fel, så uppmanar jag dem att överklaga skolskjutsbesluten så att de kan prövas, säger Stefan Willforss.

Relaterat: Protest med 830 namn lämnades till politiker
Relaterat: Första budgetdebatten rörde upp känslor om skolskjutsbidrag