En patient på ett av länets sjukhus sökte 2014 vård för förmaksflimmer samt andfåddhet.

Man genomfördes en skiktröntgen av patientens lungor, för att kontrollera en eventuell blodpropp och hittade då en två centimeter rund förändring.

Trots att röntgensvaret signerades och antecknades i patientens journal skedde inte någon fortsatt utredning. Det var först 22 månader senare som en ny utredning inleddes i samband med ett uppmärksammande av anteckningarna om patienten.

Under utredning konstaterades att patienten hade drabbats av lungcancer. Patienten får nu behandling för sjukdomen.

Efter denna händelse har kliniken sett över sina rutiner för att se till att liknande fall inte inträffar. Enligt Lex Maria regeln ska vårdgivaren anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Region Kronoberg har därför valt att göra en Lex Maria anmälan.