Majoriteten kan förvänta sig att skattepengarna tickar in på föranmälda bankkonton efter nationaldagen, som infaller på tisdagen. Det är digitaliseringen av deklarationsgranskningen som snabbat på processen hos Skatteverket under de senaste åren.

– De som får pengar nu är de som har deklarerat digitalt och anmält konto för återbäringen. Pengarna sätts in mellan den 7 och 9 juni, säger Anna Sjöberg till Dinapengar.se.

Exakt hur många miljarder kronor som betalas ut i veckan framgår inte, men 2016 betalade Skatteverket ut 29 miljarder till 3,7 miljoner deklaranter.

Dinapengar.se: Vilka får inga pengar i den första omgången?

– De som har deklarerat på papper och de som ska betala, säger deklarationsexperten Anna Sjöberg.

De som inte heller får några pengar i veckan är de som deklarationsgranskarna tittar närmare på – och kanske kräver in fler uppgifter från.

5,8 miljoner personer av drygt 7,9 miljoner deklarationsskyldiga hade i år skickat in sin deklaration digitalt.