Snart fattar Ljungbys politiker beslut om vad som ska hända med Lokal 16, ett kulturhus för och av unga vuxna. Frågan gäller själva kulturhuset som är en allmän mötesplats för alla unga vuxna 16-25 år. Behöver vi en arena för dem som vill måla, musicera, designa, teckna, filma, rollspela eller något annat kreativt? Behöver vi en mötesplats där unga kan driva egna projekt och ordna kulturarrangemang? Är det en bra idé att detta kulturhus utformas och drivs av de unga själva så att innehållet blir spännande och lockande för den unga publiken? De här frågorna är enkla att svara ja på, inte minst med tanke på att kommunen vill växa – 35 000 invånare är målet. För att nå dit vill de bland annat satsa på de unga vuxna. Om någon fortfarande behöver argument, så kommer här ytterligare sju skäl till varför Lokal 16 är viktigt att behålla.

- Detta handlar inte om att kommunen ska stötta en föreningsverksamhet i vanlig mening. Nej, kommunen ska ge en förening i uppdrag att driva ett kulturhus som denna förening har byggt för arvsfondsmedel och som de håller öppet för alla unga vuxna med någon form av kulturintresse. Det kan liknas vid om en idrottsförening skulle bygga en idrottsanläggning för arvsfondsmedel som rymmer all slags idrott och sedan håller öppet för alla slags idrottsutövare oavsett förmåga eller förkunskaper. Tänk er skidåkare, bollidrottare och brottare om vart annat. Nybörjare och de som står på gränsen till proffskontrakt möts och samarbetar. Skulle en idrottsförening klara detta, så finns det all anledning att ge dem uppdraget med kommunal finansiering. En sån anläggning skulle vara världsunik och guld värd. Lokal 16 är dess motsvarighet på kultursidan.

Annons

- Lokal 16 genererar intäkter till kommunen i rena pengar. Genom en enkel rundringning bland de aktiva framkom att minst 11 stannade i Ljungby efter gymnasiet 2018 pga. Lokal 16. Varje enskild generar drygt 40 000 kronor i statsbidrag och därutöver kommunal inkomstskatt. Dessutom konsumerar dessa 11 i kommunen – något som ger ytterligare skatteklirr. Slutligen är hela Lokal 16 uppbyggd av drygt 3 000 000 kronor från Allmänna arvsfonden. De pengarna har hamnat i kommunen och förädlats många gånger om genom ideellt arbete. Lokal 16 är en mycket god affär. Inkomstkällor är viktiga att behålla.

- Många kommuner har valt att bygga egna ungdomsgårdar med inriktning mot kultur och driva dem i kommunal regi. Det är förstås ett alternativ, men det är mycket dyrare och blir sällan lika bra. Lokal 16 kostar idag 960 000 kronor per år i driftskostnader. Det är en extremt låg kostnad. Som jämförelse kan nämnas att Norrtälje kommun har ett kulturhus som till stor del liknar Lokal 16 i omfattning och funktion. Bara lokalhyran kostar över en miljon om året. Därutöver har de fem kommunalt heltidsanställda. Dessutom har kommunen byggt lokalerna själva – en kostnad som Ljungby kommun helt slipper när det gäller Lokal 16.

- Ljungby kommun skrev en avsiktsförklaring för tre år sedan. I den går att läsa att om arvsfondsprojektet (som idag finansierar Lokal 16) faller väl ut, så ska kommunen ev. ge föreningen Teater 16 i uppdrag att driva kulturhuset vidare med kommunal finansiering. De pekade på att dåvarande ungdomsråd vid flera tillfällen efterfrågat en mötesplats för unga vuxna i gymnasieåldern och äldre. Därför ansåg de att Teater 16:s idé om ett kulturhus för unga vuxna var viktig. Nu har snart de tre projektåren gått och kommunen måste bestämma vad som ska hända med kulturhuset. Målsättningen är uppfylld med råge. Den formulerades med tydliga måltal som samtliga överträffats med stor marginal. Projektet har fallit mer än väl ut. Enkelt uttryckt – det blev succé. Nu är det upp till Ljungby kommun att visa att de håller ord, och att de uppskattar och sätter värde på de ungas entreprenörsanda, kreativitet och engagemang i Lokal 16. Det är mycket förtroendekapital som står på spel.

- Lokal 16 är även en arena för öppna arrangemang. Under 2018 bjöds Ljungbypubliken in till över 40 publikarrangemang. Drygt 2000 personer upplevde något av alla dessa. Kulturhuset har blivit en viktig mötesplats som erbjuder kommuninvånarna kulturupplevelser.

- Lokal 16 är en viktig plats för integration eftersom kulturell verksamhet öppnar för ett inre och yttre samtal om vad det innebär att vara människa och om samhället. Det leder ofta till förståelse, insikt, ödmjukhet, empati, medmänsklighet och ett humanistiskt klimat. Många vittnar om att här hittar de en samvaro och sysselsättning som de inte lyckats hitta någon annanstans. Det spelar ingen roll om du är nysvensk, har en funktionsvariation, är supernörd, supersmart eller något annat. På Lokal 16 kan alla delta utifrån sin förmåga.

- Ljungby kommun har saknat en mötesplats för kulturintresserade unga vuxna. Lokal 16 är en sån mötesplats. Kulturhuset har utformats och designats av och för unga vuxna med hjälp av medel från arvsfonden i Stockholm. Lokalerna fungerar, verksamheten är igång och framgången är ett faktum. 2018 arbetade 25 olika grupper där inom musik, dans, poesi, konst, teater, scenteknik, rollspel, arrangörskap m.m. Det är värt att bevara.

Jonas Jansson

Verksamhetsledare på Lokal 16

Relaterat: ”Teater 16 är så mycket mer än teater”
Relaterat: Perspektiv: Därför är Lokal 16 viktig för samhället