Det finns en bred uppslutning bakom ambitionen att Tannåker ska bli en ”serviceort” för vår bygd. Vad en serviceort ska innehålla är inte helt klart ännu men i de möten vi deltagit i hittills har skola, affär och hyresbostäder nämnts som viktiga funktioner. Det har också föreslagits annan service som bland annat post/paket-, kontant-, drivmedels-, spel- och utlämningsservice.

Ett första steg har tagits i det arbete vi deltagit i i samband med den nya översiktsplanen där Tannåker nu finns med som en av de orter kommunen föreslås besluta ska bli serviceort. De orter som blir serviceorter kommer kommunen att ta särskilt ansvar för och stötta utvecklingen av dem, tanken är att de ska bli ”navet” i en bygd. Bolmsö och Tannåkers sockenråd, tillsammans med Näringslivsgruppen Bolmens Östra Strand, verkar nu gemensamt för att påverka så att det blir Serviceort Tannåker.

Vi i Bolmsö sockenråd kommer naturligtvis också att samverka med alla andra föreningar och människor som vill vara med och jobba med utvecklingen. Vårt gemensamma mål är att bygden ska bli ännu mer attraktiv och att vi ska bli fler människor så att skolan och servicen får ett större och stabilare underlag, på köpet - ett roligt och utvecklande liv!

Anders Olsson

ordf Bolmsö Sockenråd