I oktober 2015 brann den gamla skolbyggnaden i Kånna ner. I förra veckan var det årsmöte i Kånna Hembygdsförening. Där meddelades att det nu var klart med ersättningen för den nerbrunna skolan. Den summa som ska utbetalas är ynka 20 procent av försäkringsbeloppet, som var ungefär 8,5 miljoner.

Då undrar man varför det blir så lite. Enligt vad som framkom vid årsmötet beror detta på att en tjänsteman på kommunen hade, fyra dagar efter branden, meddelat försäkringsbolaget att det inte skulle byggas upp någon ny skola. Med det beskedet från kommunen blev ersättningen därför så låg.

Representanter för kommunen meddelade ganska snart efter branden att försäkringspengarna skulle komma Kånnaborna till godo. Pengarna skulle öronmärkas för bygden. Höga politiker har varit ute i Kånna och hört sig för om hur man där tycker att försäkringspengarna bäst ska användas. Vid ett av de tillfällena föreslogs att man kunde bygga en ny förskola på den gamla tomten.

Enligt den översiktsplan som kommunen har gjort ingår planer på att inom en ganska snar framtid bygga en ny förskola i Kånna. Bygger man en liknande byggnad som var tidigare på samma tomt, och med ett mycket snarlikt användningsområde, kan det utbetalas betydligt högre ersättning efter en brand. I det här fallet blir det ju i stort sett skola som skola.

En ny förskola kostar väldigt mycket pengar. Då hade det ju varit bra för Ljungby kommuns skattebetalare att få ut fulla beloppet från försäkringen av den nerbrunna skolan! Bygger man på den brända tomten så finns där dessutom redan jordvärme, el, vatten och avlopp framdraget. Det innebär en ordentlig kostnadsbesparing.

Annons

Jag tycker att det är ett märkligt agerande från den tjänsteman som skötte kontakten med försäkringsbolaget. Hade denne verkligen mandat att så direkt efter branden meddela försäkringsbolaget att det inte skulle byggas nytt på tomten? Vill kanske kommunen nu, genom att erbjuda drygt en miljon till någon lekpark eller dylikt i Kånna, dra sig ur den här ”affären”? Har Ljungby kommun och skattebetalarna blivit blåsta på flera miljoner på grund av schabbel? Det luktade rök efter branden, nu osar det katt.

El-Ge

Relaterat: Besvikelse i Kånna efter lång väntan på brandpengar