Med tanke på den vandalisering som denna gång drabbat skolor i Ljungby och Älmhult vill jag uppmana ALLA vårdnadshavare att ta en diskussion hemma med sina barn/ungdomar kring vad det egentligen innebär när dylikt sker i kommunala fastigheter.

Förklara att det är du själv som vårdnadshavare och/eller skattebetalare som i slutänden betalar genom att betala skatt; pengar som kommunen kunde ha använts till annat!

Det är även viktigt att förklara att det faktiskt är straffbart att ägna sig åt att förstöra annans egendom; antingen kan sociala myndigheter eller polis bli inkopplade beroende på vandalernas ålder.

Anne

Läs mer:

Relaterat: 40 elevskåp uppbrutna på Sunnerbogymnasiet – så stor är förödelsen
Relaterat: Större skadegörelse på Sunnerbogymnasiet
Relaterat: Polisen: Vi tror det finns de som vet något
Relaterat: Idrottshall vandaliserad – elever tvingas till utegympa
Relaterat: Linnéskolan i Älmhult vandaliserades – flera rutor krossades i natt