Det var alltså ett ärende om ett fritidshus som vållade den största debatten vid onsdagens sammanträde med Miljö-och byggnämnden i Ljungby. Allt slutade emellertid med att ett positivt besked till den sökande.

Förvaltningens bedömning var ett ansökan borde avslås med tanke på att platsen ligger inom ett utredningsormåde för vindkraft.

Den uppfattningen hade ochså nämndens ordförande Kent Danielsson (C), men majoritetetn fann ingen anledning att neka sökanden eftersom vindkraftsplanen ännu inte är antagen.

– Jag är förvånad över att S inte var med på att avslå ansökan, säger Kent Danielsson. Nu låser vi kanske upp detta område i fyra år.

Annons

– Vi såg ärendet som ett vanligt bygglovsärende, inte som ett vindkraftsärende eftersom planen ännu inte är antagen, säger Caroline Henrysson (S), andre vice ordförande i nämnden.

Försvåra planen?

Kent Danielsson menar att ansökan till och med kan ha tillkommit för att försvåra för vindkraftsplanen.

– Det är min personliga uppfattning, säger Kent. Nu måste ju planen ritas om för Torlarp-Mansnäs-området och det blir kanske 1/3 eller 1/4 av det området som får plockas bort.

Vindkraftsplanen har ju diskuterats intensivt senaste tiden. Kommunen har fått in många synpunkter på planen.

Titta över

– Med tanke på de synpunkterna får vi ju titta över planen och det har vi inte hunnit börja med ännu, säger Ann-Sofi Persson, förvaltningschef. Det kommer säkerligen att bli en del ändringar ändå i planen, så nu får vi ta med oss detta beslut också i det arbetet.

Sökanden till förhandsbeskedet har ett äldre hus på området, men efter stormen Gudruns härjningar skadades huset. Efter inbrott har huset också vandaliserats, skriver sökanden, och menar att familjen nu med det nya planerade fritidshuset vill återskapa en rekreativ boendemiljö för kommande generationer.

— Eftersom det redan finns ett hus där tycker inte vi att det finns någon anledning att neka sökandet detta, säger Peter Berg (M), förste vice ordfröande i miljö- och byggnämnden.