Socialdemokraternas regiongrupp beslöt på fredagen att föreslå Markarydspolitikern Joakim Pohlman till regionala utvecklingsnämndens ordförande, från och med 1 augusti 2017. Pohlman är idag vice ordförande för samma nämnd.

– Jag känner mig glad och hedrad över att föreslås som regionala utvecklingsnämndens ordförande. Regionala utvecklingsnämndens arbete är oerhört viktigt för regionens nutid och framtid. Region Kronoberg är på frammarsch inom många områden och jag kommer att arbeta hårt för att den trenden fortsätter och synliggörs, säger Joakim Pohlman i ett pressmeddelande.

Joakim Pohlman är också kommunalråd i Markaryds kommun och vice ordförande i Markaryds kommunstyrelse.

I riksdagen

Annons

Till ny vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden föreslås ClasGöran Carlsson (S). Carlsson var under åtta år kommunalråd i Ljungby, satt mandatperioden 2010 - 2014 i riksdagen och är idag bland annat ordförande för Småland Airport och Destination Småland.

Besluten kommer på grund av att regionala utvecklingsnämndens ordförande, Olof Björkmarker (S), har sagt att han till hösten avsäger sig flera uppdrag.

I 16 år

– Jag har varit aktiv på heltid i politiken i snart 16 år och känner att det är dags att prova något annat, det inleder jag nu genom att studera klart Det känns stort och lite skrämmande att ha bestämt sig för att byta bana, men min magkänsla är bra, säger Olof Björkmarker.

Till att ta över Olof Björkmarkers uppdrag som vice ordförande i Samordningsförbundet Värend, föreslås Henrietta Serrate. Till ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott föreslås Charlotta Svanberg och till ersättare i regionstyrelsen föreslås Emelie Öberg.

Regionala utvecklingsnämnden i Kronoberg är till för att stärka utveckling och tillväxt inom regionen. Den har 15 ledamöter och 8 ersättare.