Vid ett av borden står Alternativets Roland Johansson och Jonna Nielsen i samspråk med samhällsvetarna Sofie Myhrberg och Karolina Petersson.

– Får ni lära er något om privatekonomi här på skolan, frågar Roland, som menar att det ligger i skolans uppdrag att förhindra att unga människor hamnar i skuldfällor.

Roland avslöjar också att Alternativet tillsammans med Kommunens Bästa kommer att skriva en motion om att även partier utanför riksdagen ska bli inbjudna till skolan i samband med kommande valrörelser.

Kanske behöver den motionen inte skrivas, eftersom rektor Jimmie Nilsson på stående fot lovade Alternativets representanter att de och alla andra fullmäktigepartier i kommer att vara välkomna till skolan i fortsättningen.

Visa upp oss

En bit bort hittar vi Vänsterns bord med Christian Johansson och Morgan Karlsson i färd med att plocka fram material och lockbeten i form av godis. Det senare var för övrigt något som förenade de flesta aktörerna - över partigränserna.

– Vi är för att visa att vi finns, men framför allt för att lyssna till ungdomarna, säger Christer.

Annons

Liksom flera andra partier brottas Vänstern med frågan hur unga människor ska lockas att engagera sig politiskt. Christer menar att allt inte kan skyllas på svagt intresse bland ungdomarna.

– Det kanske också beror på att partierna har lite svårt att släppa in dem.

Det var många kända politikeransikten som vimlade bland Sunnerboeleverna. Kommunalrådet Carina Bengtsson var en av dem, nyss hemkommen från en resa till Bryssel med där hon deltagit i SKL:s regiondelegation.

– Det har varit roligt och intressant, men också jobbigt, säger Carina som tycktes trivas med att vara åter på hemmaplan.

Vill lyssna

Ett relativt nytt ansikte i Ljungbys kommunpolitik är Bert-Ove Orvnäs som numera håller i Kommunens Bästas taktpinne. Vid hans bord träffar vi tre killar och en tjej från tekniska linjen inbegripna i samtal med mannen som efter nästa val räknar med att sitta i kommunfullmäktige.

– Han är trevlig och han verkar vilja lyssna till oss, säger Oscar Eriksson.

En artighet som återgäldades av Orvnäs som dessutom gladdes över att ungdomarna vill fotsätta studierna efter gymnasiet.

Om två år är det för övrigt val. Killarna i kvartetten har redan bestämt sig för vilket parti som får deras röst, medan Alexandra Nilsson ännu inte bestämt sig.

– Jag ska läsa på tills valet, säger hon.