Södra redovisar ett rörelseresultat om 451 miljoner kronor för det första kvartalet. Rörelsemarginalen förbättrades med nio procent och avkastningen på sysselsatt kapital till elva procent.

– Vi har en stark efterfrågan som bidragit till god volym- och prisutveckling och även valutautvecklingen var positiv. Södra fortsätter utifrån sin koncernstrategi att kraftsamla och fokusera på ökad digitalisering, innovation och hållbarhet, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Affärsområdet Södra wood förbättrade resultatet med 96 miljoner kronor. Södra cell påverkades positivt av högre volymer tack vare den utvidgade kapaciteten vid massabruket i Värö. Resultatet påverkades även av goda prisnivåer och en för verksamheten positiv valutautveckling. Rörelseresultatet uppgick till 457 miljoner.

Affärsområdet Södra skog redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet om 16 miljoner kronor.

– Baserat på den positiva trend vi sett sedan hösten 2016 talar mycket för ett starkt andra kvartal. Samtidigt fortsätter vi med att genomföra effektiviseringar för att förbättra lönsamheten ytterligare. Dock finns alltjämt ett flertal geopolitiska orostecken och vi lever i en snabbt föränderlig omvärld, säger Lars Idermark.