Ett femtiotal personer var i lördags samlade till en heldag med retreat om Äktenskapet som tema.

Gästtalare var Fader John Bashobora, som kommer från Uganda. Där är han med i ledningen för landets Katolska kyrka.

Han har gjort åtskilliga predikoresor till Europa, särskilt till Polen. Den här gången var det, förutom Stockholm, just Marie Födelses Katolska Församling i Värnamo, som han besökte.

Församlingen har cirka 1 200 medlemmar, bosatta i Ljungby, Värnamo, Gislaved, Gnosjö och orterna däremellan.

Retreatdagarna inleddes redan på fredagskvällen i Värnamo och fortsatte med en heldag i Ljungby, Sankt Stefans Kapell på Bolmstadsvägen.

I katolska kyrkan utgör äktenskapet ett sakrament som innebär att det har en stor betydelse och hålls heligt. Fader John talade med en botten från sin afrikanska kontext.

Gav nya dimensioner

Det gav flera nya dimensioner och förståelse av vad relationer betyder inte bara mellan man och hustru.

Han visade på hur denna grundläggande relation också skapar band till barn, tidigare generation och släkt i vidare bemärkelse.

Han var personlig så till vida då han berättade om sin uppväxt i avsaknad av sina egna föräldrar, men hos sin släkt.

Fader John är med i den karismatiska rörelsen i den katolska kyrkan. Han ber för sjuka och många blir helade under förbön. Så skedde också denna dag som avslutades med mässa, sakramental tillbedjan med förbön om helande och befrielse.

Annons

Som tolk tjänstgjorde kyrkoherde Franz Schneider, Marie Födelses församling, Värnamo.