När Kånnaborna Karin Dolk, Peter Forsberg och Christina Kikki Nylander skulle överlämna protestlisterna till miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) på måndagen, fick de stöd av hans egna nämndskollegor.

På plats fanns Lars Nordqvist (M), Carl-Gustaf Arvidsson (L) och Henrik Pettersson (SD), som även de står bakom protesterna, och det gör även Bengt Karlsson (KD) som dock inte var med på plats.

”Inte varit svårt”

Annons

556 namnuppgifter fanns i den tjocka bunta som Danielsson fick ta emot, och påskrifterna pågick in i det sista.

– Vi har gått runt i Kånna med listorna, men det är även folk som har sökt upp oss och velat skriva på, berättar Karin, som konstaterar att det inte varit svårt alls att få namnunderskrifter.

Listor har därtill funnits i ett par butiker.

”Inte aktuellt”

Kent Danielsson (C) påpekade vid överlämnandet att Kånna inte längre är aktuellt för vindkraft, och att det stod klart redan under samrådsprocessen. Anledningen är den planerade höghastighetsbanans dragning.

Vindkraftsmotståndarna var dock mycket skeptiska.

– Det litar vi inte på förrän vi får det på papper. Kånna finns ju fortfarande med i samrådshandlingarna, poängterade de.

Utöver protestlistorna har ett stort antal personer även hört av sig till kommunen skriftligen med klagomål och synpunkter.