Detta är andra gången som nämnda privatperson hör av sig till kommunen med anledning av trafiksituationen i Möckeln.

Första gången var för några år sedan.

Vid det tillfället svarade kommunen att det inte fanns några planer på att dra ner hastigheten på framförallt Möckelns väg.

Eftersom oron över de höga hastigheterna inte avtagit, gör personen i fråga ett nytt försök att rikta en vädjan till Älmhults kommun.

Kör för fort

Hastigheten på Möckelns väg är skyltad till 40 km/tim.

– Vägen är väldigt bred då den förr har använts till trafik till och från sågverket, menar mannen.

– I dag används den för att komma till och från Lyckovägen, Stationsvägen och Fiskevägen med sidovägar.

Problemet anses vara att hastigheten är långt över den tillåtna för de flesta trafikanter.

Eftersom allt fler barnfamiljer har flyttat in i området tycker inte initiativtagaren till skrivelsen att trafiksituationen är acceptabel.

Annons

Klart är att många som bor i området har uppnått en hög ålder, vilket innebära att en generationsväxling är att vänta inom de närmaste åren.

På några års sikt kommer sannolikt fler barn att vistas i området kring Möckelns väg.

70 km/tim

– Då tycker jag inte det är okej att vägen ska kunna användas som en genomfartsled där man kör runt 70 km/tim.

– Att förvänta sig att förarna ska hålla igen går i princip inte. Att köra i 40 km/tim i nedförsbacken efter att man kommer fartblind från en 80-väg är nästan omöjligt.

Älmhultsbon föreslår därför att den breda gatan, som inbjuder till fortkörning, smalnas av för bilisterna. I stället bör kommunen göra plats för en cykelväg.

Förhoppningen är att en cykelväg ska fortsätta utmed hela Fiskevägen.

Vågar inte

Till saken hör att både Möckelns väg som Fiskevägen används mycket av fotgängare och cyklister. Detta för att ta sig till och från lekplatsen, badplatsen och Näset.

– Jag tycker det ska vara den typen av vägar man vågar låta sina barn gå och cykla på.

– Men så är det inte i dag.

Personen bakom skrivelsen har hört sig för hur man har gjort på andra orter, med liknande trafiksituationer. Där har åtgärder vidtagits för att hastigheten skulle kunna sänkas.

Mannen i fråga hoppas att Älmhult ska tänka mer på fotgängare och cyklister än på bilister.

– Att tro att folk följer hastighetsbegränsningarna när det går att köra mycket snabbare är ganska naivt.